dissabte, de setembre 06, 2008

ancjemò feriis

o soi ancjemò in feriis, ancjemò un mesut e une setemane, disin che o sarai pront a scomençâ di gnûf, a mancul o speri... cumò sei a cjatâ me sûr e soi in aghe, al è plui cjalt cumò che a avost...... il probleme che mi reste al è chel da cjase che no ai ancjemò cjatât e anzi al è simpri plui un casin no sai ce che o ai di fâ, parcè che jo cirivi une cjase par an sôl ma cun altre int che invezit e reste di plui par cui boh no sin dacuart e secont me in curt a si metarin a litigâ baah... come vacancis o soi stât un cinc diis tes Marchis, biel come simpri, po altris cinc diis in Abruç, biel ancje chel, o ai fat un fûc di sere al mâr che no vevi mai fat... tant ce atu di fâ, se tu lu fasis a Grau o Lignan, ti viodin che tu lu fasis di Triest e rivin a fermâ dut... lì invezit dutis spiagiutis platadis ben, ambient ideâl. nuie di gnûf, l'Italie e je veramentri dute biele (dute dute magari no ma disin il 90%).. tes Marchis invezit soi lât al Montelago Celtic Night, dute la gnot musiche celtiche, biele, po cu la tende vin fat a vonde casin.... starin a viodi tes prossimis zornadis, i ai ancje prometût ai nonos di menaju a Barbane, e larai ancje vulintîr al è un casin che no voi là.... e po come che o ai za dit a mi il mâr mi plâs di plui in chei mês ca