dimarts, de maig 13, 2008

Let's move on

Bon vuê o ai consegnât la domande di lauree, il toc burocratic al varès di jessi a puest...o soi un tic preocupât, ma soi za a metât de tesi in trê setemanis e speraressi di finî pai 19 di Jugn se no si finìs ai 25 di Lui che al è compagn ma mi romparès di plui... viodin... jo podaressi lâ ancje plui veloç ma si scugne stâ daûr dal tutor... po stavi scomençant a viodi pal futûr e mi stan vignint dubis su dubis... aio di fâ la sielte "facile" e restâ culì? o ai pore di restâ blocât parcè che al è un esam impussibil par un professôr... ma soredut a disin che tu fasis robis inutilis... altri timp pierdût... ma starin a viodi...soi stât sù in Friûl par dute la setemane passade, rilassant, ma se no finis cun chest no mi sintarai dal dut rilassât tu âs simpri alc pal cjâf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada